5 Δεκ 2008

2 Dec Syntagma


'I've never once thought about how i was going to die,
i can't think about it.I don't even know how i 'm going to live.'

Δεν υπάρχουν σχόλια: