2 Μαΐ 2009

amen


the use of mobile phones inside the temple(greek orthodox church) interrupts the communication with god.Please turn them off

Δεν υπάρχουν σχόλια: